Recuwaste • Barter

Recuwaste

Un punt de referència inevitable en el món de la gestió de residus municipals

RECUWATT es va crear després de diversos anys de reflexió, entenent que a Espanya hi havia una necessitat important de parlar objectivament, rigorosament i honestament sobre la valorització energètica en totes les seves formes i també la necessitat de preveure el Reglament Europeu que acabaria restringint l’ús indiferenciat de l’abocador com a sistema de tractament final dels residus. El format original de RECUWATT s’ha transformat al llarg de les seves quatre edicions que han consolidat el Consorci de Residus del Maresme com a entitat pública referent dedicada a la promoció i sensibilització de tercers, administracions i empreses privades en la gestió correcta dels residus.

D’aquesta manera, s’obre a l’economia dels recursos i també al món local i a la innovació, amb un enfocament eminentment internacional perquè els assistents puguin conèixer de primera mà experiències notables de tot el món, compartir coneixements, aprendre i confirmar de nou com a punt de referència inevitable en el món de la gestió de residus municipals.

Web oficial:

0

ENREGISTRAT

+0

PONENTS

0

PATROCINADORS

+0

ENTITATS

Event Design

Event Planning

Content Curation

Program Management

Speakers & VIP

Calls For

Networking Activities

Operations & Event Production

Support on Marketing and Communication

MEMÒRIA VISUAL DE L’ESDEVENIMENT